2009 թ ստեղծված Միասին  հիմնադրամի նպատակն է օժանդակել Հայաստանի ներուժի կայուն զարգացմանը: Նրա առաքելությունն է միասնական ծրագրեր իրականացնել նույն արժեքները կիսող անհատների, բարեգործական կամ այլ կազմակերպությունների հետ, լինի հայ թե օտարերկրյա, կարևորը ունենան նույն  մոտեցումներն ու գաղափարախոսությունը հայ ժողովրդի սոցիալական, տնտեսական, կրթական, մշակութային կյանքի մեջ նպաստ ունենալու վերաբերյալ։

Միասինը կապող օղակ է դառնում տարբեր մշակույթների հետ  երկխոսության մեջ։  Այժմ ավելի քան երբևէ անհրաժեշտ է առանցքային ոլորտներում իրականացնել հրատապ և արդյունավետ գործունեություն, որպեսզի կրճատվի Հայաստանում սոցիալական անհավասարությունը:

Նոր անուններ

Նոր անուններ

Հաշմանդամ երեխաների տուն-ինտերնատ

Հաշմանդամ երեխաների տուն-ինտերնատ

Համերաշխ տուրիզմ

Համերաշխ տուրիզմ

Երաժշտական գրքի թողարկում

Երաժշտական գրքի թողարկում

Կոնֆերանսներ եւ սեմինարներ

Կոնֆերանսներ եւ սեմինարներ